Obiectivele proiectului

 

Obiective principale 

 

 • informarea elevilor din şcoală, a profesorilor şi a comunităţii despre drepturile pe care le au în calitate de cetăţeni europeni

 • derularea de activităţi specifice care să stimuleze interesul tinerilor pentru cunoaşterea drepturilor şi oportunităţilor în comunitatea europeană

 • informarea şi sensibilizarea grupului-ţintă despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanţilor români în Parlamentul European 

 • consolidarea dimensiunii europene în educaţie şi răspunde nevoilor grupului ţintă privind integrarea socială, egalitatea de şanse şi cetăţenie activă

 

Obiective specifice :

 

 • participarea la campanie de informare despre Anul European al cetăţenilor 2013, realizată de Europe Direct Maramureş

 • realizarea unui website ddedicat proiectului

 • crearea afişului de campanie pentru stimularea participării cetăţenilor la votul pentru Parlamentul European (22-25 mai 2014)

 • realizarea de materiale pentru promovarea drepturilor cetăţenilor în Uniunea Europeană şi despre votul pentru Europarlamentari (articole, filme, fotografii, etc)

 • derularea unei campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la tema proiectului (în şcoală, în comunitate, dar şi online)

 • realizarea unui film al campaniei derulate de către şcoala noastră

 

Alte obiective:

 • creşterea interesului elevilor, profesorilor, altor persoane din comunitate pentru a afla mai multe informaţii despre U.E.

 • stimularea interesului elevilor de a participa la proiecte extracurriculare

 • dezvoltarea de competenţe cheie ale secolului XXI :de comunicare, digitale (prin utilizarea T.I.C), competenţe sociale şi civice (munca în echipă,ajutorare), simţul iniţiativei, etc.

 • Prin activităţile din proiect vor putea fi valorizate interesele, talentele şi calităţile elevilor, dezvoltând imaginaţia şi spiritul creativ

 

Grupul Ţintă:

 

 • tineri aflaţi în situaţia de a vota pentru prima oară în anul 2014

 • tineri care pot participă la vot

 • cetăţeni din comunitatea din Baia Mare care au dreptul să participe la vot