Grupul Ţintă:

 • Elevii discriminaţi pe criterii etnice (maghiari, romi), religioase (alte religii), sau cu dizabilităţi fizice

 • Elevii provenind din medii defavorizate (săraci, cu venituri materiale mici, sau provenind de la ţară)

 • Grupuri de eleve, care în sport şi mai ales în fotbal sunt discriminate pe criterii de sex

 • Elevii de la clasele de fotbal /alte jocuri sportive ( din cadrul cluburilor sau liceelor sportive), vizând schimbarea atitudinii şi comportamentului acestora (statut de,,vedetă”,uneori agresiv ) faţă de elevii de la celelalte clase.

 • alte grupe specifice de copii (orfani, familie monoparentală, etc)

 • Alţi membri ai comunităţii interesaţi de tematica proiectului

Elena Rusu

Coordonator proiect

Liceul Teoretic Emil Racoviţă Baia Mare
prof. Mariana Pop, prof. Elena  Rusu, prof. Mureşan Iosif, prof. Ilieşiu Felicia 

 

Rusu Horia

Pre;edinte 

Echipa de proiect

Despre Proiect

,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului şi discriminării prin sport  FARE ”  Evaluare/ Impactul proiectului prin:
 • Numărul de şcoli şi numărul de participanţi implicaţi direct în activităţi
 • reşterea gradului de colaborare, integrare socială şi solidaritate a grupurilor ţintă vizate
 • creşterea responsabilităţii sociale şi a solidarităţii elevilor, profesorilor, altor membri ai comunităţii
 • creşterea interesului participanţilor pentru implicarea în  activităţi extracurriculare / proiecte
 • îmbunătăţirea imaginii şcolilor partenere şi a clubului Supersport în comunitatea locală şi europeană
materialele realizate în cadrul proiectului: prezentări, fotografii, afişe, desene, referate, filme, etc

Diseminarea proiectului:

 

 • publicarea informaţiilor şi a rezultatelor competiţiilor pe site-ul clubului ,,Supersport” la dresa: http://sites.google.com/site/bdmintonbaiamare/
 • publicarea proiectului pe siteul scolii L.T. Emil Racoviţă Baia Mare
 • în mass-media locală prin articole de ziar
 • în cadrul unităţilor şcolare
 • alte surse internet şi pagina dedicată evenimentului european FARE network, pagina de facebook 

În cadrul Campaniei Europene FARE 2014
,,Fare Football People Action Weeks” against racism and discrimination

Perioada de desfăşurare s-a făcut concomitent cu derularea  activităţilor din campania ,,F.A.R.E. action weeks” , care promovează lupta anti rasism şi xenofobie prin sport (fotbal) la nivel european.

 Anul 1 de proiect :  octombrie 2013

 Anul 2 de proiect : octombrie 2014

 

Coordonatori proiect :

 • F.A.R.E Network

 • Club Sportiv Supersport Baia Mare – preşedinte Horia Rusu

 • Liceul Teoretic Emil Racoviţă Baia Mare -  Elena Rusu

 

Parteneri locali:

 • Centrul Europe Direct Maramureş

 • Mass-media locală : Graiul Maramureşului

ARGUMENT

În comunitate, în viaţa de zi cu zi ne întâlnim cu prejudecăţi şi stereotipuri de cele mai multe ori neconştientizate iar discriminarea poate influenţa în mod subtil viaţa copiilor şi adolescentilor, transformându-i cu aceeaşi usurinţă atât în victime, căt şi în agresori. Acest proiect îşi propune ,prin activităţile sale, să-i înveţe pe tineri despre lupta împotriva discriminării, rasismului şi violenţei şi ce putem face pentru integrarea socială a celor discriminaţi.

In perioada 9- 23 octombrie 2014, pe tot continentul european, s-au desfăşurat acţiuni sportive care aduc împreună sportivi, suporteri, cluburi, minorităţi etnice sau comunităţi afectate de formele de discriminare în sport, dar mai ales in fotbal. Intr-un efort comun se incearcă prezentarea unei poziţii unitare a tutror celor care luptă împotriva discriminării.

OBIECTIVE PRINCIPALE

 • Abordarea unui subiect european  prin derularea de activităţi care urmăresc să elimine prejudecăţile şi stereotipurile, să promoveze dialogul, toleranţa, conştiinţa interculturală, solidaritatea şi incluziunea socială prin aducerea împreună a grupurilor ţintă, prin intermediul sportului.

 • Lupta împotriva discriminării şi rasismului cu accent pe discriminarea din sport şi din fotbal prin implicarea imigranţilor, minorităţilor etnice sau altor grupuri ţintă (religioase, cu dizabilităţi, sex, etc)

 • Conştientizarea publicului larg, elevii şi profesorii şi comunitatea  cu privire la problemele de  excludere socială, rasism şi discriminare.

 

OBIECTIVELE proiectului:

 • participarea la campania europeană de luptă împotriva discriminării: ,,Football against rasism in Europe”

 • creşterea gradului de conştientizare publică a discriminării în sport, dar mai ales  în fotbal – prin organizarea de meciuri amicale de fotbal , sau alte sporturi în care vor fi incluşi elevi discriminaţi pe diverse criterii

 • crearea unui front unit prin reunirea comunităţilor prin sport şi fotbal

 • elaborarea de idei şi practici noi care să pună in valoare incluziunea socială prin proiecte, activități extracurriculare, etc

 • elaborarea de publicații care să se constituie în exemple de bună practică

 • sensibilizarea tinerilor cu privire la probleme sociale actuale şi îndrumarea lor spre un mod de viaţă sănătos.

 • formarea de valori şi atitudini sportive şi sociale prin adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale şi de grup, cu accentuarea respectării principiilor urmărite de activitate: solidaritatea între oameni, fair-play, combaterea violenţei, incluziune socială, etc

Descrierea proiectului

Proiectul presupune desfăşurarea unor competiţii de fotbal sau sportive, meciuri amicale, în care vor fi implicaţi toţi elevii indiferent de condiţia socială, capacitate fizică, etc, cu accent pe respectarea principiilor urmărite de activitate: solidaritatea între oameni, fair-play, combaterea violenţei şi discriminării, incluziune socială,etc

Se urmăreşte de asemenea informarea elevilor cu privire la tema proiectului şi iniţierea unor dezbateri, workshopuri pentru realizarea unor materiale specifice .

Sustenabilitatea proiectului

 

Se urmăreşte derularea proiectului si in anii următori si realizarea de parteneriate cu scolile implicate .

Proiectele de acest gen sunt destul de puţine, deşi rolul sportului este foarte important şi bine definit în societate.

Din ce în ce mai multă lume înţelege beneficiile sportului asupra sănătăţii dar şi asupra coeziunii sociale. Proiectele în care activităţile fizice şi sportul sunt implicate, sunt proiecte atractive pentru beneficiari şi de aceea credem că proiectul nostru are potenţial pentru a fi dezvoltat şi continuat în viitor. 

english

   

  Toate drepturile rezervate © 

  Pagina web creată de prof. Elena Rusu

  Puteti republica oriunde incluzand autorul, sursa si sa lasati toate link-urile intacte. 

  Site actualizat în  noiembrie 2019

   

  2014-2019

  creată de prof. Elena Rusu

   

  This site was designed with the
  .com
  website builder. Create your website today.
  Start Now