top of page

Pagină realizată de prof. Elena Rusu- L.T. Emil Racoviță Baia Mare

Exerciții fizice pentru copii cu C.E.S. (cerințe educaționale speciale)

CES.png
Deficienţele fizice și psihice

În activitatea de educație fizică și sport întâlnim adesea copii cu diverse probleme fizice și uneori psihice care de multe ori împiedică participarea lor la activitățile sportive.

Deficienţele fizice afectează în special componentele motrice ale persoanei. Ele pot limita capacitatea de mişcare a persoanei şi implicit integrarea socială a acesteia.

Cele mai întâlnite deficiențe pot fi:

 1. Boli genetice şi congenitale: sindromul Down, malformaţii ale aparatului locomotor

 2. Boli de creştere: rahitismul; piciorul plat; hipotrofia staturală ( nanism); inegalitatea membrelor; malformaţii ale coloanei vertebrale;

 3. Sechele posttraumatice: paraplegia posttraumatică; paralizia obstetricală; alte pareze

 4. Deficienţe osteoarticulare şi musculare: traumatisme musculotendinoase; retracţii musculare ( torticolis);

 5. Deficienţe preponderent neurologice distrofii musculare. sechele poliomelitice,etc

Din perspectiva psihomotricităţii se pot întâlni următoarele afecțiuni:

 • - tulburări de coordonare motrică;

 • - tulburări ale conduitelor neuromotorii /structurilor perceptiv – motrice (tulburări de schemă corporală, lateralizare, organizare spaţială, temporală.

CES in EFS online.png

De multe ori copii cu nevoi speciale nu sunt doar cei care au deficienţe propriu zise.

Aici putem include și copiii fără deficienţe, dar cu probleme de adaptare la cerințele școlii  ,sau  de integrare socială  într-un grup .

Însă trebuie avut în vedere că fiecare copil este diferit, de aceea este necesară o abrodare și un program conceput special pentru nevoile acestuia.

Copilul cu C.E.S. poate prin joc să-şi exprime sau sâ-și dezvolte propriile capacităţi.

Astfel ,prin joc, acesta:

 • capătă informaţii despre lumea în care trăieşte,

 • intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi

 •  învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.

Jocuri și exerciții pentru C.E.S.
Vă vom prezenta o serie de jocuri/ exerciții ce pot ajuta la dezvoltarea motricității fine și, în același timp,și  la stimularea limbajului expresiv.
Exercițiile pot fi grupate în mai multe categorii , în funcție de deficiențele copiilor:
 • Exerciţii motorii şi senzori-motorii:

 • Exerciţii de coordonare, dinamică:

 • să execute mişcări simultane (ridică braţele odată cu ridicarea genunchiului drept etc.);

 • exerciţii de echilibru (pe banca de gimnastică);

 • exerciţii de îndemânare (să arunce mingea într-un coş de baschet etc.);

 • exerciţii de coordonare a mişcărilor (să execute noduri, împletituri, să înşire perle, să încheie nasturi, să pună aţa în ac etc.)

 • exerciţii de mimică (îmbrăcarea, urcatul scărilor etc)

Jocuri cu mingea

Joc de aruncare – prindere a mingii

Puteți realiza un joc de aruncare – prindere a mingii

 • Înițial, va fi jucat în doi, de la distanță mică, distanță ce va fi crescută progresiv.

 • Numărul jucătorilor poate crește treptat

 • Este indicat ca mingea să fie moale și să aibă mărime mare pentru a fi ușor de prins.

 • Pe măsuă ce se constată un progres, poate fi aleasă o minge mai mică

Prin oferirea de indicații verbale : "Aruncă la mine!", "Aruncă la colega!", "Prinde mingea!", "Aruncă la perete!", etc ,acest joc poate stimula orientarea spațială, dar și înțelegerea verbală.

Jocul cu popice

 

poate fi considerat un alt joc de dezvoltare a motricității fine, dar și de coordonare.

 • Dacă nu aveți popice, puteți folosi sticle goale.

 • Jocul poate fi jucat și pe un plan înclinat

 • Mingea de asemenea va fi adaptată nevoilor copilului

Jocul ,,aruncă la coș,,

 • Coșul poate fi realizat dintr-un recipient , cum ar fi: găleată, cutie, bol, castron, lighean, etc

 • La început recipientul poate să aibă un diametru mai mare, apoi poate fi ales un recipient mai mic.

 • Mingea de asemenea poate fi înlocuită cu un balon, o pereche de șosete, o minge de hârtie, etc.

special education.png
Alte jocuri necesare pentru
 • echilibru,
 • orientare în spațiu,
 • coordonarea gesturilor sau
 • mișcărilor corpului.

Deși pare ceva normal, pentru un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) aceste cerințe trebuie învățate și /sau educate.

Vă prezentăm alte exerciții sau jocuri care pot contribui la dezvoltarea fizică și psihică a acestor copii:

Exerciții de echilibru

 • mers pe o linie marcată, sau pe o bandă de burete cu încercarea menținerii echilibrului

 • menținerea echilibrului pe o minge de gimnastică din pozțiția șezând pe minge (se va acorda sprijin prin ținerea mâinilor)

 • menținerea echilibrului pe o minge de gimnastică din diverse poziții –pe burtă, pe spate, etc)

 • Pentru creșterea progresului la exercițiile de echilibru  se va ține cont de mai mulți factori, cum ar fi:

 • reducerea bazei de susţinere (sprijin), sau mărirea suprafeţei de sprijin

 • modificarea poziţiilor de lucru ( din picioare, din șezând, pe burtă, pe spate, etc)

 • creşterea gradului de complexitate a mişcărilor,

 •  utilizarea unor obiecte care pot fi menţinute, purtate, manevrate în timpul deplasărilor pe suprafeţe de sprijin reduse.

Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare

cu utilizarea denumirilor părţilor corpului

 • exercitii simple de decizie: mișcările mâinilor, pumnului, degetelor, realizarea penselor cu degetele, opunerea palmelor, pumnul moale, gesturi de dibăcie, executate prin imitație cu ritm, înșurubări-deșurubări.

 

 • Exerciţii de conştientizare a structurii propriului corp pe propria persoană şi pe partenerul de lucru

 • Copilul stă față în față cu partenerul (profesorul , părintele, etc)

 • Profesorul  îi spune copilului "vino să ne jucăm amândoi" și întinde mâna dreaptă spre copil pentru a-l saluta, cerându-i  "dă mâna!"

 • în cazul în care copilul răspunde prin întinderea mâinii sau a mâinilor, profesorul strânge o singură mână, rostind cuvântul "mâna".

 • În cazul în care copilul nu-i întinde mâna, profesorul îi prinde (cu blândeţe) mâna, pronunţând de câteva ori cuvântul "mâna" şi cerându-i: "spune şi tu mâna".

 • Exerciţiul se repetă în acelaşi fel cu cealaltă mână, după care profesorul îi arată copilului cealaltă mână, spunând "mâna".

 • Exerciţiile se continuă la nivele superioare de înţelegere şi la vârste mai mari cu însuşirea elementelor mâinilor şi picioarelor (degete, cot, palmă, genunchi), apoi cu alte elemente ale capului (buze, barba, frunte, păr, obraz, sprâncene, gene)

 • Se mai pot utiliza exerciţii specifice pe muzică (de genul cântece cu (şi) versuri însoţite de mişcarea sau indicarea unor elemente ale corpului.)

 • într-o următoare etapă, se realizează exerciţii de genul: "arată-mi mâinile!, arată-mi picioarele!, arată-mi ochii, urechile, nasul, gura" etc.

 • Copilul va  indica segmentele corpului , la cerere, iniţial pe propriul corp, apoi pe al interlocutorului

CES 1 in efs online.png
special education in efs online.png

Exerciţii fizice şi jocuri în perechi ”faţă în faţă” pentru recunoaşterea părţilor corpului partenerului

Exerciții pentru conştientizarea „imaginii în oglindă”, stânga – dreapta etc

 • Copilul împreună cu profesorul  în faţa oglinzii, este învăţat să localizeze partea dreapta  și stângă a corpului la imaginea din oglindă.

 • Profesorul ridică mâna dreaptă cerându-i copilului să ridice mâna dreaptă.

 • Cu mâna dreaptă ridicată (atât profesorul, cât și copilul) se aşază faţă în faţă demonstrându-se modificarea localizării mâinii profesorului faţă de corpul copilului.

 • Apoi se  repetă exerciţiul cu mâna stângă, piciorul drept, ureche stângă, ochiul stâng etc

 

Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare pentru conştientizarea poziţiei părţilor corpului în mişcare

Exerciţiile se pot complica, după imaginația și creativitatea profesorului

 • se cere copilului să parcurgă un traseu, având ca sarcină să denumească toate obiectele din partea sa dreaptă (stângă), de deasupra, din faţă etc. sau

 • să parcurgă un traseu, timp în care profesorul să-i dea comenzi de genul:

  • deplasează-te sărind pe piciorul drept (stâng); la bătaia mea din palme,

  •  ridică mâna dreaptă (stângă); sau,

  • la acelaşi semnal, să lovească piciorul drept (stâng) cu mâna dreaptă (stângă); sau

 • să se deplaseze(la semnal) spre dreapta, spre stânga, să-şi rotească trunchiul spre dreapta (stânga), capul spre dreapta (stânga),

 • să realizeze figuri imaginare în aer, cu mâna sau cu creta pe tablă, cu mâna dreaptă, stângă etc.

Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare cu utilizarea denumirilor părţilor corpului şi utilitatea acestora în realizarea activităţilor concrete cotidiene (mers,servirea mesei, scris,vorbit etc.).

Jocuri pentru membrele inferioare

Jocuri pentru membrele superioare

kisspng-inclusion-child-special-needs-di
 • Sărituri într-un picior – se desenează un traseu pe care copilul să-l parcurgă sărind pe un picior la alegere. La întoarcere se reia traseul sărind pe celălalt picior).

 • Echilibru pe un picior - copilului merge cu un obiect pe un picior, fără ca acesta să cadă, după care se schimbă piciorul

 • Jocul Şotron cu diferite variante  de sărituri: pe un picior, pe 2 picioare, alternativ cu schimbarea picioarelor, etc

 • Cercuri plasate la dreapta şi la stânga unei linii, copilul sare pe piciorul stâng, când cercul este la stânga şi pe piciorul drept, când cercul este la dreapta);

 • Joc cântat - copiii bat din palme (odată cu palma-dreaptă de sus şi stânga de jos, apoi se inversează la fiecare bătaie). Ex.: "Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!"

 • Lasoul cow-boyului - Se foloseşte o panglică. I se cere copilului să facă cercuri sau serpentine cu mâna, la alegere. Apoi, schimbă mâna.

Jocul se poate modifica: - cercuri pe verticală, apoi pe orizontală.

 •  Joc de echilibru: - Cu o mână la spate, cealaltă întinsă în faţă, la orizontală ţinând o lingură cu o bilă sau o minge mică. I se cere să parcurgă un traseu, fără să-i cadă bila sau mingea. Se încearcă şi cu mâna cealaltă.

 •  Șifonatul hârtiei - Având hârtie în fiecare mână, i se cere copilului (lucrând simultan cu ambele mâini) să facă un cocoloş.

Jocuri de trăirea corporalităţii

 • Se vor folosi următoarele jocuri, prin care copilul devine conştient de existenţa acestor părţi ale corpului (prin percepţie vie) şi conştientizează utilitatea lor:

  • Lupta cocoşilor - mâini, braţe.

  • Roaba - mâini, braţe.

  • Aplaudat - mâini.

  • Pedalat - picioare.

  • Rulatul unei mingi medicinale - pe spate, burtă.

Acestea sunt doar câteva exemple de activități sau jocuri pe care le puteți propune în activitatea elevilor cu C.E.S.

CES 2.png

Surse:

bottom of page